Logo

اهداف مرکز رشد

اهم ماموریت‌های این مرکز عبارت است از:
  •  به ‌کارگیری مؤثر نتایج تحقیقات فناوری‌های نوین از طریق حمایت از تکمیل چرخه تحقیق تا تولید
  • پشتیبانی و ارائه تسهیلات علمی، فنی، مالی و اجرائی به صاحبان اختراع و نوآوری
  • تقویت و تشویق بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های منتج به فناوری
  • ایجاد ساز و کارهای حمایتی از طریق سازماندهی تشکیلات
با توجه به این ماموریت‌ها، اهداف مرکز رشد واحدهای فناور بناب را می‌توان بصورت زیر دسته‌ بندی کرد:
  • بسترسازی به‌منظور تجاری کردن دستاوردها در راستای اهداف مرکز
  • ایجاد زمینه کار آفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
  • کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
  • ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش‌مدار و فناور فعال در زمینه‌های فناوری
  • بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری
  • تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار
 
طرح‌ها و ایده‌های دریافتی پس از داوری توسط متخصصین امر و در صورت داشتن ویژگی‌هایی از قبیل نوآوری جهانی، ملی یا منطقه‌ای، و فناوری مناسب، در یکی از مقاطع رشد یا پیش رشد پذیرفته شده مورد حمایت مرکز قرار خواهند گرفت. حمایت در مقطع پیش رشد حداکثر 6 ماه و حمایت در مقطع رشد 3 ساله خواهد بود.