Logo
تاریخ : دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
کد 720

بهینه‌سازی فرایندها از طریق روش‌های فرا-ابتکاری

ترجمه: دکتر ناصر قاسمیان؛ دکتر امید احمدی
این کتاب یک چارچوب بهینه سازی چندهدفه برای بهینه سازی فرآیندهای شیمیایی را ارائه میدهد. چارچوب پیشنهادی، پیوندی بین شبیه سازهای فرآیند وتکنیکهای فرا-ابتکاری پیاده سازی میکند. رویکردپیشنهادی کلی است ومیتوان ازهرگونه شبیه ساز فرآیند و هر روش مبتکرانه استفاده نمود. این کتاب نحوه پیوندبین شبیه سازهای مختلف فرآیندمانندAspen Plus،HYSYS،Super Pro Designer ودیگر نرم افزارها را نشان می دهد، که به تکنیک های فرا-ابتکاری پیاده شده در Matlab،Excel،++Cیاسایربرنامه هاپیوندخورده است.به این ترتیب، چارچوب پیشنهادی یا مکان بهینه سازی هریک ازنمودارجریان فرآینداجراشده درشبیه ساز فرآیندرا با استفاده از روش خلاقانه و مبتکرانه فراهم می آورد و از این طریق میتوان مشکلات عددی را از طریق بهینه سازی حذف کرد. علاوه بر این، چارچوب پیشنهادی اجازه می دهدتاازمعادلات ترمودینامیکی، طراحی وبنیادی که در شبیه سازفراینداجراشده است برای پیاده سازی هر فرآیندی استفاده شود.

 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
  • ساعت 15
  • توسط A. Esmaeelzadeh
  • تعداد بازدید 763
نظرات شما
captcha refresh