Logo
تاریخ : شنبه 1 دي 1397
کد 587

Robust Energy Procurement of Large Electricity Consumers

نویسنده: دکتر صیاد نوجوان و همکاران
کتاب “Robust Energy Procurement of Large Electricity Consumers” نوشته ی دکتر صیاد نوجوان، عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه بناب و با همکاری دکتر شفیع­ زاده و دکتر قدیمی در انتشارات Springer به چاپ رسید.

این کتاب در خصوص خرید مقاوم انرژی مصرف کنندگان بزرگ برق در 12 فصل از دیدگاههای مختلف بررسی شده است؛ در فصل 1، نقش منابع مختلف خرید توان بحث و بررسی شده است؛ مساله مورد نظر بصورت برنامه ریزی قطعی در فصل 2 حل شده است و برنامه ریزی اتفاقی، روش بهینه سازی مقاوم و تئوری تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی برای حل مساله به ترتیب در فصول 3-5 استفاده شده است.

همچنین روش ترکیبی مقاوم-اتفاقی و تئوری تصمیم گیری مبتنی بر شکاف اطلاعاتی-اتفاقی بهبود داده شده اند و در فصول 6 و 7 اجرا شده، اثرات برنامه پاسخگویی بار زمان استفاده و زمان واقعی در فصول 8 و 9 مطالعه شده است؛ یک مدل هاب انرژی در فصل 10 معرفی شده و حل شده است تا نیازهای الکتریکی و حرارتی مصرف کننده بزرگ را تامین کند و در فصل 11، تقاضای انرژی های الکتریکی، گرمایش و سرمایش مصرف کننده بزرگ بوسیله یک هاب انرژی مدل سازی شده و حل شده است و در نهایت در فصل 12، اثرات زیست محیطی خرید انرژی مصرف کننده بزرگ بصورت یک مساله چند هدفه مدل سازی شده و حل شده است.

این کتاب برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته مهندسی برق قدرت و بهره برداران و برنامه ریزان صنعت برق اعم از مهندسین وزارت نیرو و شبکه های توزیع؛ صاحبان صنایع بزرگ صنعتی و دانشجویانی که در مورد منابع مختلف انرژی مطالعه می کنند، می باشد.

لازم به ذکر است دکتر صیاد نوجوان عضو هیات علمی گروه مهندسی برق دانشگاه بناب، فارغ التحصیل دوره پسادکتری از دانشگاه تبریز بوده و 53 مقاله ژورنال، 30 مقاله کنفرانس، 12فصل کتاب و 2 کتاب علمی در انتشارات الزیویر و اشپرینگر تالیف نموده و تاکنون 3 پروژه تحقیقاتی با شرکت توزیع برق منطقه ای انجام داده است.

 
  • نوشته شده
  • در شنبه 1 دي 1397
  • ساعت 02
  • توسط A. Esmaeelzadeh
  • تعداد بازدید 567
نظرات شما
captcha refresh