حمید وجودی


سمت سازمانی:رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای

  • 1331
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/32/