نصراله بارانی


سمت سازمانی:کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه , کارشناس آموزش دانشکده هنر و معماری

  • 1341
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/27/