بهرام فرزانه

کارشناس ارشد زبان انگلیسی
ایمیل: bahramfarzanehbonab@yahoo.com

سمت سازمانی:کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی

  • 1351
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/13/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید