دکتر رضا عبدی


سمت سازمانی:مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  • 1310
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/11/