دکتر حسین پیری

شماره تلفن مستقیم مسئول دفتر ریاست: 37738180-041
شماره فکس: 37740800-041

سمت سازمانی:ریاست دانشگاه بناب

  • 1101
  • http://www.ubonab.ac.ir/PChart/7/1/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید