تاریخ : سه شنبه 7 خرداد 1392
کد 195

دفاع از پروپوزال توسط دانشجوی دوره دکتری رياضي دانشگاه بناب

روابط عمومي
     اولین دانشجوی دوره دکتری دانشگاه بناب به نام خانم  مهری اسداله زاده دانشجوی رشته ریاضی گرایش هندسه در تاریخ 7/3/1392 از طرح رساله خود تحت راهنمایی اساتید محترم جناب آقاي دکتر قربانعلی حقیقت دوست و آقاي دکتر اسماعیل عابدی دفاع نمود. عنوان رساله  ایشان "مطالعه روی زیرخمینه های سایای کشی- ریمان با میدان برداری انحنای متوسط موازی از یک فضا فرم به طور همدیس ساساکی" است.
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 7 خرداد 1392
  • ساعت 15
  • توسط روابط عمومی
  • تعداد بازدید 2667
نظرات شما
captcha refresh